Lev smart och övervaka din hälsa med Nedis SmartLife

Smarta hem handlar om att ha kontroll. Och vad kan vara viktigare än din egen hälsa och hälsan hos de människor du bryr dig om. Fler och fler hälso produkter blir tillgängliga i smarta versioner som erbjuder många fördelar. Den stora fördelen med smarta hälsoenheter är deras anslutning till appen och möjligheten att kombinera informationen och få en helhetsbild.

 

Se alla hälsoprodukter

Mätningar över tid

Oavsett om det gäller vikt, blodtryck, syrehalt i blodet eller temperatur så varierar de från gång till gång. En av de största fördelarna med smarta hälsoprodukter är att mätvärdena automatiskt sparas i appen. Genom att hålla koll på din hälsa kan du enkelt få tillgång till hur den utvecklas. Det gör det enklare att hålla koll på din vikt eller andra förändringar som kan tyda på hälsoproblem, eller att motivera dig att fortsätta med din kost och motion när din målvikt är inom räckhåll.

Grafer, grafer, grafer

Att se din hälsoinformation i en snabb översikt gör det lättare att veta vad som händer med din hälsa. I Nedis SmartLife-appen kan du enkelt se vad som händer, dina avläsningar av din hälsa kan lagras under lång period. Det innebär att du kan jämföra per dag, per vecka, per månad eller till och med per år. Detta visas i en visuell presentation. Du kan lära dig mer om din hälsa och snabbt se om det har skett någon förändring. Du kan också enkelt visa diagrammet för en läkare, så att denne kan ge dig bättre råd.

Dela hälsodata på distans

Som användare av våra smarta hälsoprodukter kan du dela din hälsoinformation på distans. Detta kan vara användbart om dina nära och kära vill hålla ett öga på dig eller vice versa. Den data du lagrar, liksom dina nära och käras data, finns alltid till hands och är lätta att läsa. Ställ in aviseringar när en viss mätning uppnås. Du vet när du kan fira förbättringar i din hjärtfrekvens eller ditt blodtryck. Dessa enheter kan till och med skicka användarens hälsoinformation till en läkare eller annan vårdpersonal i realtid.

Det finns mer

Energi

Få kontroll över den energi som används i ditt hus.

 

 

Läs mer om Nedis SmartLife

Komfort

Skapa den perfekta atmosfären med Nedis SmartLife

 

 

Läs mer om Nedis SmartLife

Säkerhet

Håll ditt hus, dina ägodelar och dina nära och kära säkra med Nedis SmartLife

 

Läs mer om Nedis SmartLife