Som ett stort företag är vi medvetna om att vi lämnar avtryck på världen på ett eller annat sätt. Vi försöker hålla den här påverkan så liten som möjligt och därför strävar vi efter att följa ESG-riktlinjerna. ESG innebär att använda miljö-, sociala- och förvaltningsfaktorer för att utvärdera hur långt företag och länder har kommit inom hållbarhet. 

Vårt förhållningssätt för en bättre framtid

Miljö

Upptäck nu

Sociala

Upptäck nu

Styrelseformer