Kvalitet, en del av vår smarta funktion

Höga standarder och regelbundna tester

Du vill erbjuda dina kunder produkter av hög kvalitet. Precis som vi! Våra produkter uppfyller de högsta möjliga standarderna. Vi kontrollerar regelbundet våra leverantörer och testar kvaliteten på alla våra produkter för att garantera en hög kvalitet. 

Amfori BSCI för hälsa, säkerhet, miljö och dokumentation

Nedis försöker uppfylla Amfori BSCI. Det innebär att alla våra
produkter produceras på säkra arbetsplatser där de mänskliga rättigheterna respekteras och arbetare har kontrakt i enlighet med nationell arbetsrätt. 

Amfori, ett världsomspännande initiativ för social efterlevnad, som arbetar för att förbättra arbetsvillkoren i fabriker världen över och uppnå hållbara leveranskedjor.

Tar till oss produkter som våra egna

Varje ny produkt vi presenterar genomgår djupgående labbtester för att garantera högsta möjliga produktstandarder. Du kan enkelt hitta försäkran om överensstämmelse, säkerhetsdatablad och andra särskilda produktcertifieringar på den relevanta produktens sida om produktinformation genom att klicka på (se alla dokument)-knappen. Kontakta oss om du har frågor eller vill beställa ett dokument.

Leverantörskontroll

Vi genomför regelbundna leverantörsutvärderingar och följer upp resultat som säkerställer att vi alltid levererar rätt produktkvalitet varje gång. Detta innefattar:

  • Leverantörsgranskning
  • Granskning av logistik och kvalitet
  • Leverantörsutveckling

Kvalitet som en del av vår smarta funktion

Vårt kvalitets-team utför intensiva kontroller före leverans, baserade på riskbedömning och statistiska metoder (AQL-nivå II). Alla kvalitetsproblem leder till förbättringar av produkter och processer. De här förebyggande åtgärderna gör det möjligt att vi kan garantera en jämn kvalitet.

  • Kontroll före leverans
  • Hantering av klagomål
  • Produkt- och processförbättringar

Kundtjänst

Du vill erbjuda dina kunder bra värde för pengarna. Precis som vi! Vi säkerställer tillgänglighet och leverans av produkter på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Även direkt till dina kunder.

Genom att välja Nedis produkter väljer du även personlig service. En dedikerad produktspecialist besvarar gärna frågor från dig och din kund. 

Som en andra försvarslinje arbetar våra kvalitets-team i nära samarbete med våra produktchefer och tillverkare, för att lösa eventuella problem som kan uppstå.

Intresserad av att ha Nedis som partner?

Bli återförsäljare och få full tillgång till vår webbutik. Eller kontakta oss om du har några frågor.